Wat speelt er in de zuivelindustrie?

De zuivelindustrie kent typische uitdagingen. Deze thema's vragen om specifieke functionaliteiten in software. Neem nu bijvoorbeeld kaasproductie. Dat is een hele specifieke tak van sport. Omdat er sprake is van indroging tijdens het rijpen. Maar denk ook aan silomanagement of de schommelende prijzen. Eén ding is zeker; zoveel diversiteit zorgt voor specifieke uitdagingen in deze turbulente markt.

 

Zuivelprijzen schommelen

Hevige prijsschommelingen in de markt. Ze komen je vast bekend voor. Die enorme pieken en dalen kunnen elkaar snel afwisselen. Het afschaffen van het melkquotum en de invoering van de Fosfaatwet hebben gezorgd voor schommelingen in het aantal koeien per boerderij. En daarmee in het aanbod van melk. Minder aanbod aan de ene kant en een stabiele vraag naar zuivelproducten aan de andere kant zorgen ervoor dat de melkprijzen de laatste maanden snel zijn gestegen.

Vraag naar duurzaam

In de zuivelsector is duurzaamheid een belangrijk punt op de agenda. Er wordt door boeren al jaren gewerkt aan de vermindering van broeikasgassen. Recent is het rapport ‘Klimaatverantwoorde zuivelsector in Nederland’ gepresenteerd door LTO melkveehouderij en NZO. Ook de grote zuivelbedrijven werken dagelijks aan duurzaamheid. Enerzijds vanuit wet-en-regelgeving, anderzijds door verwachtingen vanuit de samenleving. Omdat we als maatschappij steeds milieubewuster worden van de wereld om ons heen en de impact die voedingsmiddelenbedrijven daarop hebben, stijgt de vraag naar duurzaam geproduceerde producten.

Verschillende eindproducten mogelijk

Van de grondstof melk kun je meerdere soorten eindproducten of halffabricaten maken. Melkpoeder, melk, toetjes, kaas of boter. Wanneer je verschillende soorten producten produceert is het van groot belang dat je de productiestromen uit elkaar kunt houden. Zodat je overzicht kunt behouden in het bedrijf.

Voedselveiligheid en controle 

Als zuivelbedrijf wil je transparantie zijn in de keten. Waar komen mijn grondstoffen vandaan? En waar gaat mijn product naar toe? Daarnaast stellen afnemers, consumenten en de overheid steeds hogere eisen aan de kwaliteit en voedselveiligheid (HACCP, GMP+, ISO 22000, SKAL, Trustfeed, etc.) Kwaliteitscontroles spelen daarin eveneens een belangrijke rol. Evenals de tracking & tracing waarvoor het bijhouden van alle stappen in je productie en transportketen een must is. Niet alleen je eigen productie, maar ook van de leverancier tot en met de klant.

Weegschaalkoppeling

Kaasbedrijven hebben waarschijnlijk te maken met weegartikelen en dus wordt er gebruik gemaakt van weegschalen. Ieder stuk kaas heeft zijn eigen gewicht en daarom wil je zeker weten dat de juiste prijs aan het juiste gewicht toegekend wordt. Ook wanneer het in meerdere kleinere stukken verdeeld wordt of nadat het indrogingsproces heeft plaatsgevonden. Het wegen en registreren wil je natuurlijk snel en nauwkeurig afhandelen. Zodat je voorraad altijd klopt. Deze uitdaging vraagt om een goed registratiesysteem.

Dierenwelzijn

Het gebruik van antibiotica is aan banden gelegd. De vraag uit de markt om biologische producten blijft almaar stijgen. Daarnaast wordt er van melkveebedrijven verlangd dat er minder geur, ammoniak en fijnstof wordt geproduceerd, zodat er minder uitstoot wordt geproduceerd.

Inzicht in stuurinformatie

Data is overal. En in steeds minder tijd moeten we meer beslissingen nemen. Het komt jou vast ook wel bekend voor. De berg met data blijft groeien en wordt steeds groter. En belangrijker: verkrijg inzicht in de juiste stuurinformatie! Bepaal je KPI’s, analyseer je data en realiseer je doelstellingen. Want kennis + kunde = kassa!

Ontdek hoeveel kaas wij gegeten hebben van automatisering en innovatie.

Wat zijn jouw zuivel specifieke uitdagingen?

Actief in de zuivel sector? Ontdek hoe we jouw bedrijf kunnen helpen om het volgende niveau te bereiken.