Business Intelligence voor de food

Wil je weten hoe je bedrijf performt? En wil je weten waardóór het wel of niet goed loopt? Om de prestaties van je bedrijf continu te kunnen monitoren heb je een goed management informatie systeem nodig. Zodat je zowel op strategisch, tactisch én operationeel vlak kunt sturen en de juiste beslissingen kunt nemen. Je wilt verder kijken dan alleen maar naar de omzet die misschien niet goed is. Hoe komt dat nu eigenlijk? Heb je wel genoeg verkooporders? Produceer je wel efficiënt genoeg? Is er genoeg capaciteit? Allemaal operationele drivers achter bedrijfsresultaten, die cruciaal zijn voor het verbeteren van je bedrijfsprestaties.

Aan de slag met data

Er zit een schat aan data in al je systemen en dat wordt alleen maar meer. Data is het kloppend hart van je organisatie, ga er dus mee aan de slag! Je gaat deze bedrijfsdata eerst verzamelen om vanuit daar je KPI's te ontwikkelen en inzicht te gaan creëren. Zo heb je over al je processen heen met één druk op de knop op één plaats inzicht in je prestaties. Met het food specifieke platform dat we bieden, heb je daarnaast ook de mogelijkheid om te kijken hoe je bedrijfsprestaties zich in de toekomst gaan ontwikkelen.

Voordelen van Business Intelligence

1. Op alle niveaus

Stuurinformatie is voor alle niveaus in je organisatie toegankelijk, zodat beslissingen snel en correct genomen kunnen worden.

2. Op één plaats

Al je bedrijfsdata is met dit food platform op één plaats te verzamelen en te combineren.

3. Direct inzicht

Plug and play implementatie met direct inzicht in al je food bedrijfsprocessen.

1. Op alle niveaus

Stuurinformatie is voor alle niveaus in je organisatie toegankelijk, zodat beslissingen snel en correct genomen kunnen worden.

2. Op één plaats

Al je bedrijfsdata is met dit food platform op één plaats te verzamelen en te combineren.

3. Direct inzicht

Plug and play implementatie met direct inzicht in al je food bedrijfsprocessen.

  Een greep uit de mogelijkheden met Business Intelligence

  Visualiseren van data met Power BI

  Je kunt alle inzichten in bedrijfsinformatie visueel maken met Power BI. Je wilt een eenvoudig en duidelijk overzicht in de data, zodat je altijd real-time kunt bijsturen op operationele processen die cruciaal zijn voor het verbeteren van de bedrijfsprestaties. Met Power BI maak je heel snel de juiste inzichten in dashboards, die heel eenvoudig naar je hele organisatie te distribueren zijn. Je kunt de gebruiker zelf de gelegenheid geven om dashboards te ontwikkelen dankzij de low-code / no-code mogelijkheden van het platform Foodware 365.

  Data kwaliteit

  Data is voor veel bedrijven erg belangrijk, of zelfs allesbepalend. De kwaliteit van je data is daarbij wel een belangrijk goed. Je moet er dan ook voor zorgen dat je data op orde is. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat bepaalde artikelen in verkeerde categorieën zijn ingericht. Wanneer je alleen in operationele processen bezig bent, heb je geen idee of dit wel of niet het geval is. Met Business Intelligence kun je eenvoudig zien wat er speelt en of er een verbeterslag gemaakt dient te worden ten behoeve van de kwaliteit van je data.

  Demand forecasting

  Het mes snijdt bij vraagvoorspelling aan twee kanten. Aan de ene kant zorgt het voor meer verkoop (door inzicht te bieden in de ‘drivers’ van de verkoopcijfers) en het versterken van klantvertrouwen en aan de andere kant kunnen er kosten worden bespaard dankzij optimalisatie van de productiestromen. De basis van vraagvoorspelling met Machine Learning is de relatie tussen actuele data, eventueel gecombineerd met voorspellingen (weer, economie), vergeleken met historische data. Met deze combinatie aan data kan een heel goede voorspelling worden gedaan van wat er verkocht gaat worden. Hiermee ben je als foodbedrijf in staat je productieplanning te optimaliseren.

  Kwaliteit verbeteren met Cognitive Services

  De automatisering van je operationele processen wil je zo efficiënt mogelijk inrichten. En dat kun je doen met Cognitive Services. Deze services, op basis van Artificial Intelligence, ondersteunen je systeem bij het nemen van beslissingen of nemen indien gewenst de beslissingen zelf. Voorbeelden hiervan zijn dat producten bij binnenkomst op basis van kwaliteit automatisch worden herkend en toegekend aan de juiste productgroep, maar het is ook mogelijk dat een vrachtwagen die binnenkomt wordt gescand, waardoor het systeem meteen weet wat er in zit. Daarnaast kun je door middel van gezichtsherkenning bijvoorbeeld bepalen wie het pand betreedt. Met Business Intelligence kun je controleren of alles werkt naar wens.

  Shop floor control

  Vanuit een managent informatie systeem kun je zien dat de productie forecast niet gehaald wordt. Middels Shop floor control kun je beter sturen op forecasts op de productie en kun je real-time bijschakelen op de vloer. Via Business Intelligence heb je hier inzicht in en de mogelijkheid om dit te verbeteren. Je kunt namelijk precies zien welke machine of welke operator de oorzaak is.

  Grip op je massabalans

  Alle kilogrammen die je in je productieproces stopt, moeten natuurlijk ook ergens uitkomen; de Massabalans. Hiermee wil je aan kunnen tonen dat er evenveel grondstoffen in zijn gegaan, als dat het eindproduct aan specificaties bevat. Dit heeft alles te maken met het voldoen aan strenge eisen van keurmerken en is inzichtelijk te maken met Business Intelligence.

  Overall Equipment Effectiveness (OEE)

  Voedingsmiddelenbedrijven willen inzicht in hun Overall Equipment Effectiveness (OEE), een KPI waarbij je kunt monitoren hoe efficiënt je productiepark produceert. Daarvoor heb je inzicht nodig in informatie van drie grote peilers; de beschikbaarheid van je machines, de performance van je machines en de kwaliteit van je producten. Met Business Intelligence kun je deze informatie uit Foodware 365 onttrekken, zodat je precies weet hoeveel first time quality je hebt, hoeveel producten rework nodig hebben, of er kortere insteltijden nodig zijn op je machines en of je machines volgens planning beschikbaar zijn of juist te maken hebben met veel onderhoud of storingen.

  Op zoek naar andere mogelijkheden van Management Informatie?

  Er is nog veel meer te vinden binnen onze oplossing Foodware 365. Neem gerust contact met ons op, zodat we je verder kunnen helpen.

  Meer weten over onze software?

  Wij helpen u graag! Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.