De zuivelindustrie in 2021: Focus op groei

Zoals bij elk tak van de wereldwijde voedingsindustrie, heeft ook de zuivelsector in 2020 te maken gehad met grote problemen. De winstmarges waren in de zuivelindustrie al laag, dus de impact van de pandemie was logischerwijs zwaar. Maar ondanks de onzekerheid die nog steeds bestaat, kijken melkveehouders en andere stakeholders in de industrie met optimisme naar 2021, waar ze hun groei weer een kickstart willen geven.

Hoe Covid-19 de zuivelindustrie heeft beïnvloed

De zuivelindustrie is door Covid-19 geconfronteerd met het soort bedreiging die bekend zal zijn bij foodbedrijven over de hele wereld. Aan de ene kant veroorzaakten ernstige lockdowns aanzienlijke verstoringen van de supply chain, vooral in het geval van grensoverschrijdende handel. Maar zelfs toen deze uitdagingen na een aanpassingsperiode grotendeels waren opgelost, hebben bedrijven nog steeds te kampen gehad met een daling van de vraag, en deze daling is niet zo 1-2-3 hersteld.

De vraag vanuit de foodservicesector kelderde, in de landen waar de hele horecasector haar deuren tijdelijk moest sluiten, zelfs tot een absolute nul. Ook de vraag van werkplekken - van oudsher een belangrijk verkoopkanaal voor zuivelbedrijven – is sterk teruggedrongen. Kijk bijvoorbeeld naar de Britse zuivelindustrie, van de naar schatting 9.200 melkveehouders in het land:

  • Moesten er ongeveer 500 hun melkinzamelingen annuleren
  • Hebben er ongeveer 5.200 geleden onder prijsdalingen
  • Zijn er 2.200 gevraagd om hun productie te verminderen
  • Hadden er 500 last van uitgestelde betalingen

De impact hiervan is over de hele wereld groot geweest - waarbij het Europees Parlement een verlies van 120 miljoen euro aan inkomsten in de Europese zuivelindustrie inschat. Bedrijven zijn overeind gehouden door een combinatie van financiële steun - bijvoorbeeld soortgelijke regelingen in de VS, het VK en de EU - en het aanpassen van hun bedrijfspraktijken.

Zuivelbedrijven konden hun aanbod niet massaal verschuiven van foodservice naar retail, omdat zuivelproducten voor de overgrote meerderheid van de huishoudens al standaardproducten waren en de extra vraag er simpelweg niet was. Dit leidde tot een aanzienlijke mate van verspilling. Velen konden zich echter aanpassen aan nieuwe productieschema's om kosten te besparen, terwijl de capaciteit voor een verwachte toekomstige stijging van de vraag behouden bleef.

Hoe zal de industrie zichzelf herstellen in 2021?

Ondanks de aard van dit jaar blijft er vertrouwen in het vermogen van de industrie om snel weer te gaan groeien. Om dit te bereiken, is de grootste prioriteit het stoppen van de daling van de gemiddelde melkprijs – de IFCN voorspelt dat deze zal dalen tot $30/100kg in maart. Echter, een panel van deskundigen tijdens de wereldwijde IFCN conferentie in september voorspelde dat de prijs weer opklimt tot $34-37/100kg tegen het einde van dit jaar, onder de voorwaarde dat de vraag kan worden aangewakkerd. Zij bevelen aan dat er een aantal stappen moeten worden ondernomen om dit te verwezenlijken. Deze omvatten:

  • Opnieuw in contact komen met consumenten
  • Innovatie omarmen, bijvoorbeeld door de invoering van food-specifieke software
  • Het promoten van de waarde van zuivel in de samenleving

De eisen van de consument veranderen. En hoewel de basisvraag naar zuivel al tientallen jaren sterk is, maken aantrekkelijke alternatieven zoals soja- en havermelk het de traditonele zuivelindustrie een stuk moeilijker. In een post-Covid wereld waar de industrie hard moet werken om de vraag weer op peil te krijgen tot het niveau van voor de pandemie, moeten bedrijven hun klanten nog meer bieden.Wellicht zelfs het zelf verkennen van zuivelvrije alternatieven.

Dit omvat ook het inzetten van duurzame praktijken en transparantie in de manier waarop melk wordt geproduceerd, en consumenten de mogelijkheid bieden om van lokale leveranciers te kopen. Het is eigenlijk ironisch dat Covid-19 - een ziekte die zoveel onrust heeft veroorzaakt voor de zuivelindustrie - een gevolg was van overdracht van dier op mens. Dit heeft het belang van dierenwelzijn in de geest van de consument en de overheid aangescherpt. Om deze reden moet ook het streven naar hogere normen deel uitmaken van de reactie van de industrie.

Anderzijds is het van vitaal belang dat de zuivelsector haar efficiëntie en kosteneffectiviteit verhoogt door de technologische infrastructuur te verbeteren. Aangezien melkveehouders zich moeten voorbereiden op wat hopelijk een vruchtbaarder 2021 zal zijn, zal het aantal logistieke uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd - vooral rond het beheer van de productieniveaus - enorm zijn. Meer dan ooit is er de behoefte aan geïntegreerde softwaresystemen, om de nauwkeurige inzichten en prognoses te bieden die nodig zijn om je aan te passen aan een snel veranderende markt.

ERP speciaal ontworpen voor de voedingsindustrie kan dit realiseren voor zuivelbedrijven. Aptean Food & Beverage ERP is in staat om alle data in een bedrijf op het volledig geïntegreerde Microsoft Dynamics platform te brengen, zodat je nauwkeuriger en altijd up-to-date beslissingen kunt nemen in alle afdelingen en processen van een bedrijf.