De zuivelindustrie | Facts & figures, uitdagingen en de impact van COVID-19

Deze maand duiken we dieper in de zuivelindustrie, de uitdagingen en de impact die de COVID-19 pandemie heeft op de industrie. De zuivelindustrie is betrokken bij alles van de productie van verse, gecondenseerde en gedroogde melk, yoghurt, vla, maar ook producten zoals boter en kaas. Als alternatief kan het ook uitsluitend het verpakkingsproces van deze producten of ingrediënten omvatten. Wereldwijd is de Europese Unie de grootste producent van melk, zowel in absolute als relatieve getallen. Hetzelfde geldt voor de productie van kaas. De grootste producent van boter is echter India, ook hier volgt de EU als tweede, met slechts ongeveer de helft van de productie. 

Betrouwbaar weeg- en registratiesysteem om een duidelijk overzicht te behouden 

Fabrikanten moeten vaak omgaan met tal van soorten eindproducten of bijproducten die kunnen worden gemaakt of afgeleid van melk. Omdat er verschillende (bij-)producten worden geproduceerd, is het belangrijk om je productiestroom te scheiden. Bij de productie van zuivelproducten zoals kaas kan gewichtsregistratie problematisch worden. Als de kaas uitdroogt wanneer deze rijpt, beïnvloedt dit het gewicht van de producten. Of wanneer de kaas wordt opgesplitst in kleinere stukken. Dit vereist een systeem dat deze specifieke uitdagingen aankan en jouw zuivelbedrijf een betrouwbaar en nauwkeurig overzicht biedt.  

Impact COVID-19 op de zuivelindustrie 

Als gevolg van de COVID-19-pandemie is de vraag naar zuivelproducten uit zowel EU- als niet-EU-landen gedaald. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de Europese zuivelsector.  De afgelopen jaren is de markt stabiel gebleven, maar nu zien we wel een duidelijke verschuiving. De daling van de prijzen, de problemen bij het exporteren van goederen, hogere verpakkingsprijzen en hogere vrachtprijzen zorgen ervoor dat export niet altijd economisch haalbaar is. In het bijzonder naar derdewereldlanden. De verminderde vraag en consumptie, met name vanuit de horeca, zet boeren en verwerkers onder druk. Het EU-parlement heeft de schatting gemaakt dat de Europese zuivelsector momenteel 120 miljoen euro aan inkomsten misloopt. Daarom zijn er zorgen en parlementaire vragen over steunfondsen en andere maatregelen ter ondersteuning van de zuivelsector.  

Belang van nauwkeurige en betrouwbare data binnen de supply chain 

Door de COVID-19 pandemie, de daaruit voortvloeiende daling van de vraag en de stijging van bijvoorbeeld de verpakkingsprijzen, is er nog meer druk om zo (kosten)efficiënt mogelijk te werken. Bovendien staat de zuivelindustrie voor een aantal unieke uitdagingen, zoals het beheren van schalen tijdens het productieproces. Om jouw foodbedrijf in de zuivelsector te helpen, heb je het juiste systeem nodig. Via een geïntegreerd softwareplatform dat speciaal is gebouwd voor de voedingsindustrie, kan je al jouw specifieke uitdagingen aanpakken, efficiënter werken en je bedrijf naar een hoger niveau tillen.  

Als je geïnteresseerd bent om meer te weten te komen over de mogelijkheden, neem dan contact op om een praatje te maken! 

Heb je onze eerdere artikelen over de bakkerij- en de zoetwarenindustrie al gelezen?