Hoe ERP voedselverspilling omzet in winst

De wereldwijde bevoling blijft groeien, en dat maakt efficiëntie in de verssector cruciaal. Een recent Wrap rapport openbaarde de omvang van huidige voedselverspilling; zo wordt bijvoorbeeld in de UK 3,6 m ton voedsel jaarlijks weggegooid of aan dieren gevoerd.  

Het probleem is vooral groot in de AGF-industrie. Verse producten moeten in elke fase van de voedselproductiecyclus naar behoren worden behandeld, beheerd en onderhouden om ervoor te zorgen dat ze niet weggegooid hoeven te worden.

Met behulp van technologie zijn AGF-bedrijven in staat om efficiëntere praktijken te implementeren. Einddoel? Afval zoveel mogelijk verminderen. Een speciaal ERP-systeem maakt het mogelijk om afval te verminderen én tegelijkertijd de winst te verhogen.

Waarom het verminderen van voedselverspilling zo belangrijk is

Het is van vitaal belang dat AGF-bedrijven voedselverspilling aanpakken. Het aanpakken van voedselverspilling vermindert niet alleen de kosten en verhoogt de winst, het helpt bedrijven ook om het belangrijke  'maatschappelijk verantwoord ondernemen' te bereiken. 

Veel van 's werelds grootste supermarkten hebben toegezegd om de voedselverspilling tegen 2030 te halveren door samen te werken met boeren en leveranciers, om er zo voor te zorgen dat de hoeveelheid geproduceerde producten die zij leveren in overeenstemming is met de hoeveelheden die de klanten van de supermarkt daadwerkelijk zullen kopen.

Hoe ERP kan helpen voedselverspilling te verminderen

Technologie helpt voedselverspilling aanzienlijk te verminderen. Een ERP-systeem, speciaal voor de AGF-industrie, digitaliseren álles van een AGF-bedrijf. Van teler boekhouding; traceerbaarheid, zendingen, landbouw en kwaliteitsconsole; een ERP-oplossing integreert technologie in de kern van een AGF-bedrijf. Daarbij biedt een ERP-systeem bedrijven het operationele toezicht dat ze nodig hebben om effectieve afvalreductiepraktijken te implementeren.

Overproductie minimaliseren

Druk van supermarkten om een constant aanbod te hebben, betekent dat AGF-bedrijven vaak in een cyclus van overproductie vallen; dit is deels te wijten aan de onvoorspelbaarheid van het weer, en ongedierte.

ERP geeft bedrijven echter toegang tot nauwkeurige functies voor het voorspellen van de vraag. Met meer inzicht in de vraag kunnen bedrijven overproductie minimaliseren; waardoor overtollige afvalstoffen worden verminderd.

De demand forecasting functionaliteit zorgt ervoor dat vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Dit houdt de voorraadkosten laag, terwijl het bedrijf wordt geholpen om een optimale omzet te behouden.

Haal het meeste uit seconden

Met supermarkten op zoek naar cosmetisch perfect groenten en fruit (10-16% van al het voedsel dat op boerderijen wordt geproduceerd wordt afgekeurd) wordt een grote hoeveelheid fruit en groenten letterlijk weggegooid. Dit komt omdat agf-bedrijven producten die niet van de hoogste  klasse zijn, als onrendabel zien.

ERP-systemen kunnen naadloos worden geïntegreerd met sorteermachines, zodat bedrijven de resultaten van grade-out kunnen begrijpen. Alle producten van mindere kwaliteit kunnen worden verkocht aan secundaire kopers; zoals groenten voor magnetronmaaltijden of laagwaardige aardappelen voor soep of chips.

ERP-systemen vangen gegevens rechtstreeks van sorteermachines op, en verzamelen de informatie in een toegankelijk formaat; zoals op een computer, telefoon of tablet. Bedrijven kunnen dus het inzicht hebben dat ze nodig hebben om alle potentiële inkomstenstromen te bepalen en te realiseren - het verhogen van inkomsten, winst en het verminderen van afval.

Doorlooptijden verbeteren

Fruit en groenten worden vaak beschadigd tijdens het productie-, opslag- en distributieproces.

Een ERP-oplossing digitaliseert alle aspecten van de distributieketen van een AGF-bedrijf; informatie met betrekking tot zendingen, transport-, handling- en opslaginfrastructuur. 

Met aanvullende gegevens is het mogelijk voor bedrijven om ERP te gebruiken om efficiëntere processen te implementeren; waaronder op gebieden zoals voorraadbeheer, pack-ahead planning, voorraadservices van derden, transportaanvragen, laadbeheer en transportmatching.

Hierdoor komen verse producten sneller bij retailers, waardoor verse producten niet langer dan nodig moeten worden bewaard. Met kortere doorlooptijden, treedt bederf minder waarschijnlijk op, wat de relatie tussen verkoper en koper sterk verbeterd. Dit vermindert de kosten van afval en maximaliseert eventuele verkopen.

Verbeter oogsttechnieken

Slechte oogsttechnieken zijn ook een bron van voedselverspilling voor AGF-bedrijven. Fruit en groenten worden weggegooid omdat ze gekneusd zijn geraakt tijdens het oogsten, en veel goede producten gaan verloren omdat gewassen niet goed zijn geoogst of zelfs achtergelaten.

Met een ERP-oplossing, speciaal voor de industrie, hebben AGF-bedrijven toegang tot landbouwfuncties. Door gebruik te maken van gegevens die rechtstreeks van de boerderij zelf afkomstig zijn, bieden ERP-systemen bedrijven het inzicht dat bedrijven nodig hebben om de oogstechnieken te verbeteren.

Features; zoals gewas-/oogstplanning, oogstkrimping en toewijzing van oogstmiddelen; zorgen er allemaal voor dat voedselvermindering door onjuistige of ontoereikende oogst vermindert. Dit zorgt ervoor dat bedrijven maximale winst halen uit de gewasproductie en niet achterblijven op de vraag als gevolg van verliezen die zijn opgelopen door slecht beheerde productiepraktijken.

De tijd om voedselverspilling terug te dringen is nu

Voedselverspilling wordt een steeds belangrijker onderwerp op de groene agenda, en AGF-bedrijven worden da nook onder de loep genomen. Overproduceren, het weggooien van producten, inefficiënte doorlooptijden en ontoereikende oogsttechnieken zijn allemaal bronnen van afvalproductie - wat leidt tot hogere kosten, minder winst, minder efficiënte operaties en reputatieschade. 

Een speciaal ERP-systeem voor AGF-bedrijven, integreert technologie in elk facet van een AGF-bedrijf; wat zorgt voor vermindering van afval door verbetering van de vraagprognose, efficiënter voorraadbeheer, verkorting van doorlooptijden en verbetering van de landbouwpraktijken. Dit zorgt ervoor dat bedrijven hun winst maximaliseren, relaties onderhouden met kopers en last but not least: verspilling verminderen.