Klimaatverandering: Wat kan je ertegen doen als foodbedrijf?

Deze maand ligt bij Foodware 365 de focus op klimaatverandering. Een onderwerp dat al jarenlang in het nieuws staat, en terecht. De gevolgen van klimaatverandering zijn groot. Om maar even op te noemen: meer overstromingen, voedseltekorten, tekort aan drinkwater, verzuring van oceanen en afname van biodiversiteit. Allemaal gevolgen die ook van grote impact zijn op productie- en handelbedrijven in de voedingsmiddelenindustrie. De opwarming van de aarde is niet te stoppen, maar gaat wel een stuk minder hard als er wereldwijd minder CO2 uitgestoten wordt. Iets waar we dus allemaal aan moeten werken.

Facts & Figures

Om te beginnen, wat cijfers en feitjes over klimaatverandering en de voedingsmiddelenindustrie. Er wordt voorspeld dat stijgende temperaturen de vangsten van ‘s werelds bekendste vissoorten met 40% zal verminderen. Veel voedsel wordt nog steeds weggegooid, en hier wordt ongeveer 8% van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen door gegenereerd. Daarnaast moet de voedselproductie met 60% stijgen om de bevolkingsgroei bij te houden, en klimaatverandering brengt dit in gevaar. De mondiale temperatuur zal in 2100 met 4 graden zijn gestegen, als we onze uitstoot aan broeikasgassen niet gaan verminderen. Genoeg verontrustende cijfers. 

Effecten van klimaatverandering op foodproductie

De effecten die klimaatverandering heeft op de productie van food, zijn groot. Zo kan bijvoorbeeld een verhoging van 4 graden in temperatuur leiden tot een vermindering van 50% van sommige gewasopbrengsten. Veel boeren zijn afhankelijk van de voorspelbare weersverwachtingen waarop ze hun landbouw hebben aangepast. Klimaatverandering verandert neerslagpatronen overal ter wereld, waardoor dit steeds lastiger wordt. Door de opwarming van de aarde worden ook de oceanen steeds warmer, wat leidt tot migrerende vissen en schaaldieren, op zoek naar koeler water. Dit heeft uiteraard weer effect op vissers, die moeten kiezen tussen het volgen van de vis of het vissen naar andere soorten. Daarnaast zorgt de opwarming en verzuring van de oceaan voor een verhoogde kans op ziekten in zeedieren zoals oesters en zalm. 

Wat kan je doen als foodbedrijf?

Het is naast de consument ook aan bedrijven om klimaatverandering tegen te gaan. Zeker kijkend naar de grote gevolgen van klimaatverandering op de foodindustrie, is het een logische (en hoognodige!) stap die je als foodbedrijf moet nemen. Maar wat kan je als voedingsmiddelenbedrijf dan doen om verwarming van de aarde tegen te gaan? 

  1. Verhoog je energie-efficiëntie: Veel bedrijven gebruiken meer brandstof en produceren meer broeikasgassen dan nodig. Door het optimaliseren van bedrijfsprocessen kan dit vaak een stuk naar beneden worden geschroefd. Daarnaast bespaar je hier ook gelijk geld mee. Twee vliegen in een klap, dus.
  2. Transitie naar hernieuwbare en schonere bronnen: Bedrijven kunnen hun energiebronnen switchen naar schonere alternatieven, zoals wind of zonne-energie.
  3. Recycle zoveel mogelijk: Door te recyclen in plaats van weg te gooien, kan je je ecologische voetafdruk een stuk verlagen.
  4. Controleer je afval: Wat er dan nog wel weggegooid moet worden, moet een streng afvalbeleid hebben. Veel afval bevat giftige materialen, en ook dit stoot weer broeikasgassen uit. Afvalneutralisatie en compostering is een efficiënte manier om giftig afval te verminderen.

Het lijkt wellicht zinloos wanneer alleen jóuw voedingsmiddelenbedrijf stappen zet, maar iedere kleine stap is er één. Iedere consument en ieder bedrijf kan een toegevoegde waarde hebben in dit veranderende klimaat. Met de inzet van een softwareoplossing als Foodware 365, zijn er al verschillende uitdagingen eenvoudig aan te pakken.