Impact van klimaatverandering op de voedselindustrie

De agrarische voedselindustrie is een grote bijdrager aan klimaatverandering. En dus, zijn de consequenties van klimaatverandering over ter wereld, op ieders bord terug te zien. Veranderingen in het klimaat, zoals de extreme weer condities, hebben een directe impact op de vraag-aanbod keten, met weer een belangrijke impact op voedselproductie. Sommige gebieden ervaren een verhoging in temperatuur, anderen een gebrek aan regen en deze verschuivingen zullen effect hebben op de productie van agrarische gewassen. De voedselindustrie zal veranderingen ervaringen afhankelijk van hoe snel het klimaat zich aanpast. Indien de aanpassingen geleidelijk verlopen, zou het sociaal, politiek en economisch klimaat tijd hebben om zich aan te passen. Maar in sommige gevallen, zou zelfs een lichte verandering in temperatuur een verwoestende impact kunnen hebben op agricultuur, bosbouw en de biodiversiteit.

Agrifood – Gewassen en agricultuur vatbaar voor temperatuurveranderingen

Gewassen zijn extreem gevoelig voor temperatuurveranderingen. Gedurende het groei en rijpingsproces, worden ze blootgesteld aan verandering, vooral in combinatie met verschillen in temperatuur. Wanneer deze temperatuurverschillen plaatsvinden, kan het groeiseizoen bijzonder verkort worden. Sommige gewassen, zoals aardappelen, sojabonnen, rijst, mais en tarwe hebben optimale groeiseizoenen en temperaturen. Een verandering aan de omgeving hiervan kan zorgen dat de productie van deze gewassen volledig mislukt.

Gewasgroei - Regenval en irrigatie om de groei van gewassen te beïnvloeden

Water is waarschijnlijk de meest beperkende factor bij de wereldwijde gewasgroei. De juiste hoeveelheid water is van cruciaal belang bij het groeien van gewassen, vooral bij fruit. Veel van de gewassen wereldwijd worden kunstmatig geïrrigeerd, wat vraagt om een grote hoeveelheid fossiele brandstof. Om één hectare mais te besproeien met water, is twee keer zoveel energie nodig als wanneer dit gedaan zou worden door middel van regen.

Radiatie schade aan planten en dieren – ultraviolet stralen beschadigen zowel planten als dieren

CO2 gas uitstoot heeft de beschermende ozonlaag van onze planeet uitgedund. Gemiddeld zorgt elke 1% verdunning van de ozonlaag voor een 2% stijging in ultravioletstraling. Zowel gewassen als diersoorten zijn zeer gevoelig voor stralingsschade. Een voorbeeld bij gewassen, een 25% verdunning van de ozonlaag zou zorgen voor een 20% vermindering in de productie van sojabonen.

Brood en bakkerij – verhoging CO2 en vermindering in voedingswaarde

Sinds 60 jaar is er een stijging van CO2 in de atmosfeer. Hogere kooldioxide niveaus in de atmosfeer kunnen fotosynthese verhogen, het belangrijkste onderdeel voor de groei van planten, wat zorgt dat planten groter worden en meer koolhydraten bevatten. Brood en bakkerijproducten vormen de basis van vele culturele eetpatronen wereldwijd. Ondanks dat sommige planten zouden profiteren van hogere kooldioxide (zoals sojabonen en tarwe), geldt dat niet altijd (waaronder bij mais). Uit studies is gebleken dat de voedingswaarde en gezondheid van gewassen en planten duidelijk verlagen onder zware CO2 niveaus. Dus is het zeer waarschijnlijk dat deze daling zal zorgen voor een effect op de gezondheid van de bevolking.

Landbouw – Insecten, ongedierte, onkruid en gewasziekte nemen toe

Naarmate de temperatuur in de wereld stijgt, neemt ook de insectenpopulatie, met name plagen, toe. Ongedierte vermenigvuldigt zich en gedijt in warme, vochtige omgevingen, met een snellere voortplanting in Afrika en de Verenigde Staten. Deze insecten en gewasziektes zullen later gewassen aanvallen en de hoeveelheid verloren gewassen vergroten. Afhankelijk van het gewas, kan hierdoor een tot 25% toename in schade worden veroorzaakt door ongedierte. Onkruid is een ander probleem dat de landbouw kan beïnvloeden. Gezien onkruid en andere schadelijke planten beter bestand zijn tegen de klimaatverandering, bloeien ze verder en concurreren ze onderling voor vocht, voedingsstoffen en betere blootstelling aan zon en licht. Echter worden insecten nu wel vaker gebruikt in de productie van alternatieve eiwitbronnen.

Bijen – Disbalans in een natuurlijke cyclus

Planten en bijen hebben zich samen ontwikkeld, waardoor bijen extreem belangrijk zijn voor de gezondheid van onze planeet. Recente klimaatveranderingen beïnvloeden de bloeiperiode en de bestuivingscyclus. De verschillende bijensoorten zijn de belangrijkste verstuivers voor landbouw en wilde planten.  Pesticiden, mijten, chemicaliën en temperatuursveranderingen worden in verband gebracht met het overlijden van grote aantallen bijenkolonies. 

Gewassen – Veranderingen in gewasopbrengsten moeten zich aanpassen aan de klimaatomstandigheden

Veranderingen in het klimaat zoals temperatuur, vochtigheid, ongedierte, onkruid, ziekten en verhoogde CO2 zal wereldwijd zorgen voor vermindering in de voedingsproductie. De oogst van gewas zoals rijst, tarwe en maïs zal afnemen wanneer deze gaan reageren op de stijging van de temperatuur op aarde. Om deze veranderingen bij te houden, moeten boeren zich aanpassen en de groei van hun gewas aanpassen aan de seizoen omstandigheden.

Vis - Een warmere, zure oceaan beïnvloed de vispopulatie

Vis is wereldwijd een van de meest geconsumeerde bronnen van eiwitten. Het oceaanwater absorbeert langzaam de overtollige warmte door de uitstoot van broeikasgassen. Omdat de temperaturen stijgen, zijn de oceanen tegenwoordig warmer dan ooit tevoren sinds het bijhouden van de archieven in 1880. Vanwege deze stijging van de watertemperatuur worden de visserij beïnvloed. Warmere wateren veranderen de timing van vismigratie en -reproductie, inclusief hun metabolisme, waardoor ze meer kwik absorberen (als gevolg van fossiele brandstoffen die uiteindelijk in de wateren worden gedumpt). Dit heeft ook invloed op de stijging van de zuurgraad van zout water (enige drinkbare waterbron).

Vlees - Het voeden van mensen is uitgegroeid tot een nadelig gevolg voor het klimaat

Veehouderij is een van 's werelds grootste bronnen van vervuiling, de veeteelt neemt 51% van de uitstoot van broeikasgassen voor haar rekening. Elk klimaatrapport leidt tot dezelfde conclusie: het verminderen van de consumptie van vlees kan een belangrijke verandering op de planeet betekenen. Bovendien heeft de ontbossing vanwege landbouw en landbouw geleid tot massale uitsterving van biodiversiteit. Niet alleen verhoogt een cultuur van vleesconsumptie de klimaatverandering, maar het beïnvloedt ook onze gezondheid. Diabetes en obesitas stijgen enorm, terwijl veel van de wereldbevolking honger lijdt.

Suiker en snoep - Palmolie en suikerriet als boosdoener voor het klimaat

De verschuiving van consumenten naar alternatieven voor suiker verandert de snoepindustrie en de hoeveelheid suikerstroop, palmsuiker en suikerriet die wordt geproduceerd. Snoepproducenten moeten van keten veranderen om te zorgen voor een duurzamere inkoop. Ontbossing met de bedoeling om meer palmboom te verbouwen is de grootste oorzaak van afname van de biodiversiteit en toename van de opwarming van de aarde. Dit gebeurt omdat de jungles van de wereld niet langer in staat zijn om CO2 op te slaan, dat vrijkomt in de atmosfeer.

Innovatie is een belangrijk strijdmiddel tegen klimaatverandering. Van robots, satellieten, weersvoorspellingen, van bedrijfsprocessen tot organisatorische aspecten, innovatie en toegang tot technologische vooruitgang heeft het potentieel om voedselbedrijven dichter bij een duurzame toekomst te brengen.