Hoe wij samen met onze food klanten kijken naar software oplossingen

Over onze kwaliteitssessies, solution finding en het procesverloop

De voedingsbranche heeft de laatste jaren grote stappen gemaakt om de borging op voedselveiligheid en voedselkwaliteit te verbeteren. Er is in de media de laatste jaren dan ook veel aandacht voor de voedingsindustrie. Vanwege schandalen met vlees, gesjoemel met keurmerken en natuurlijk de fipronil affaire. Het vertrouwen van de consument moet teruggewonnen worden. We willen met z’n allen meer transparantie. We willen weer het gevoel hebben dat we weten wat we eten. Oftewel, een transparante keten met geborgde productieprocessen. Precies hier kan een goede software oplossing helpen en daarom zijn wij in gesprek gegaan met de kwaliteitsmanagers van onze klanten.

Geschreven door Floor Sloots, voedingsmiddelentechnoloog bij Schouw Informatisering

Innovatieproces voor de kwaliteitsregistraties

Transparantie in de keten, steeds verder ontwikkelende kwaliteitsstandaarden, verscherpte klanteisen. Er liggen veel uitdagingen voor de kwaliteitsmanagers in de voedingsindustrie. En de uitdagingen die zij hebben, betekenen uiteraard ook uitdagingen voor software leveranciers als Schouw Informatisering. Hoe kunnen wij helpen met onze oplossingen, zodat voedingsmiddelenbedrijven deze uitdagingen het hoofd kunnen bieden?

Vernieuwende oplossingen voor complexe problemen

Om dat te weten, zijn we in gesprek gegaan met de QA managers van onze klanten. We organiseerden een themasessie gericht op kwaliteit en IT, en gingen aan de slag middels de design thinking methode. De gebruiker staat centraal in dit innovatieproces. Het is een methode om op een creatieve manier te komen tot vernieuwende oplossingen voor complexe problemen. We benaderden het probleem vanuit de probleemeigenaar, gingen op zoek naar patronen en zochten zo samen naar een passende oplossing voor het probleem.

Design thinking method

Een landschap aan kwaliteitsuitdagingen

Tijdens de themasessie hebben we de QA managers centraal gezet. Vol passie werd er gesproken over de uitdagingen en frustraties die zij dagdagelijks tegenkomen in hun voedingsmiddelbedrijven. Op deze manier ontstond er een heel landschap aan uitdagingen die binnen de kwaliteitssector een rol spelen. Om het concreter te maken hebben we gezamenlijk één onderwerp gekozen dat momenteel het meest dringend is om het innovatieproces mee te doorlopen: de kwaliteitsregistraties.

Op zoek naar oplossingen voor de uitdagingen

Voor dit onderwerp hebben we een tweede stap in het innovatieproces gezet: het zoeken naar passende oplossingen voor de uitdagingen die benoemd zijn door onze klanten in de eerste themasessie. Tijdens een interne brainstormsessie is er hard gewerkt om mogelijke oplossingen te koppelen aan de benoemde uitdagingen (Solution Finding). Hetgeen een schat aan ideeën heeft opgeleverd. Nu is het tijd voor de volgende stap. De ideeën toetsen bij de QA managers van de foodbedrijven. Waarna we een mooi vertrekpunt hebben voor de bouw van een prototype van de oplossing.

Want waarom voeren we eigenlijk kwaliteitscontroles en –registraties uit?

Samen komen tot een protoype van een kwaliteitsoplossing doen we natuurlijk niet voor niets. Waarom zijn kwaliteitscontroles zo belangrijk? Er zijn twee hoofdredenen te benoemen waarom kwaliteitscontroles worden gedaan:

  1. Kwaliteitscontroles vinden plaats om te controleren of er voldaan wordt aan de wettelijke normen en certificeringseisen. Dit zorgt voor een borging op voedselveiligheid.
  2. Kwaliteitscontroles vinden plaats om te controleren of er voldaan wordt aan de interne kwaliteitseisen van een voedingsmiddelenbedrijf. Elk bedrijf wil natuurlijk een kwalitatief goed product op de markt zetten. Hiervoor hanteren zij interne kwaliteitseisen die vaak door jarenlange ervaring worden opgesteld. Dit levert een stabiele productkwaliteit en geeft het bedrijf informatie om de productieprocessen zo optimaal mogelijk te laten draaien.

Het digitaliseren van kwaliteitscontroles

Door controleresultaten digitaal en real-time te verwerken op de productievloer, kun je als bedrijf veel tijd besparen en fouten voorkomen. Iets dat cruciaal is in voedselveiligheid. Geen papierwerk meer, geen resultaten overtypen naar Excel. De controleresultaten worden tijdens het productieproces direct gekoppeld aan een lot of een batch. Hiermee borg je je audit trail. Vervolgens heb je de mogelijkheid om de resultaten uit te zetten in trendanalyses en een koppeling te maken met KPI dashboards in Power BI. Het digitaliseren van de kwaliteitscontroles- en registraties is dus een absolute must voor efficiëntie op de werkvloer en de borging van je kwaliteit en voedselveiligheid.

Preapple-01.png

Wil je weten hoe wij jouw foodbedrijf verder kunnen helpen?

Neem dan contact met ons op en we helpen u graag.