De ingrediënten voor een circulaire economie in de foodindustrie

De circulaire economie, het economische systeem van gesloten kringlopen, wordt de laatste jaren steeds populairder, ook in de food, en blijft dit momentum vasthouden. Een goede ontwikkeling, zeker kijkend naar de toenemende wereldbevolking, steeds schaarsere materialen, verhoogde prijsvolatiliteit en supply chain risico’s. Geen betere tijd dan het heden om gebruik te maken van de voordelen van een circulaire economie. En daar zullen we allemaal onze bijdrage aan moeten leveren.   

De circulaire economie versus de lineaire economie

First things first, wat houdt een circulaire economie nu eigenlijk in? De circulaire economie is simpelweg gezegd een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Een continue flow van materialen die in een ‘cirkel’ rond blijven gaan. Dit staat recht tegenover het lineaire systeem dat we voornamelijk gewend zijn: hier worden producten aan het einde van hun levensduur vernietigd (en verliezen dus vaak al snel al hun waarde). Bekende onderwerpen in de food zoals recycling en duurzaamheid maken een onderdeel uit van de circulaire economie, maar het principe is veel groter dan dat. Het vasthouden van de waarde van bronnen (grondstoffen, water, energie) terwijl er ook aandacht besteed wordt aan preventie, het efficiënt gebruiken van bronnen, milieuprestatie, duurzaam inkopen en klantbewustzijn.

De biologische en technische kringloop

Het circulaire systeem bestaat uit twee verschillende kringlopen: de biologische kringloop en de technische kringloop. Bij de biologische kringloop vloeien reststoffen na gebruik veilig terug in de natuur en bij de technische kringloop zijn product(onderdelen) zo ontworpen dat deze op hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. En ook de voedingsmiddelenindustrie kan hier natuurlijk haar steentje aan bijdragen. Voorbeelden hiervan zijn het kweken van aardappels die de juiste vorm hebben voor chips of friet om onnodige verliezen van de oogst tijdens het schillen/snijden tegen te houden; het gebruiken van afgewezen groenten en fruit van fabrikanten en boeren om sappen of soepen te produceren (denk aan De Verspillingsfabriek); delen van dieren die niet verkocht worden als voedsel gebruiken voor andere doeleinden zoals dierenvoeding; en biodiesel voor hernieuwbare energie. Voornamelijk grote food multinationals als PepsiCo, Nestlé en Mars werken hier al hard mee aan een circulaire economie.

De 7 key elementen van de circulaire economie

Wilt jouw voedingsmiddelenbedrijf hier ook mee aan de slag, maar weet je niet goed hoe je moet beginnen? Omdat het begrip ‘circulaire economie’ op veel verschillende manieren wordt gebruikt, heeft Circle Economy zeven key elementen gedefinieerd die voor iedere industrie gelden. Deze elementen zijn een goed houvast:

  1. Geef prioriteit aan regeneratieve bronnen
  2. Behouden en uitbreiden van wat al is gemaakt
  3. Gebruik afval als een bron
  4. Heroverweeg je bedrijfsmodel
  5. Ontwerp voor de toekomst
  6. Maak gebruik van technologie
  7. Werk samen om gezamenlijke waarde creëren

Efficiënter produceren met technologie

Technologie helpt je efficiënter produceren. Dit bijvoorbeeld door middel van het juist inkopen van producten, voorraadbeheer, kwaliteitscontroles en tracking & tracing. Naast al deze functionaliteit, heb je in Foodware 365 ook de optie om per productie een of meerdere co- en/of bijproducten in te stellen in je softwaresysteem. In te stellen co- en/of bijproducten zijn bijvoorbeeld snijafval, het restdeeg dat bij brood en banket wordt hergebruikt, of het feit dat je naast de standaardmaten van producten ook andere maten kunt registreren die uit de productie komen. Dit kan nu direct geregistreerd worden in Foodware 365 en in een later productieproces opnieuw gebruikt worden. Een mooi voorbeeld van circulaire economie met behulp van technologie.

Draag jouw foodbedrijf haar steentje al bij aan een duurzame toekomst?