Wordt data de nieuwe olie voor de foodindustrie?

Technologie biedt revolutionaire manieren voor de foodindustrie om te veranderen hoe zij te werk gaan. ING heeft een rapport gepubliceerd waarin staat dat technologie voedselproducenten helpt efficiënter te produceren. Ook kan door de toepassing van nieuwe technologie de verwerking en verpakking van voedsel worden verbeterd, wat weer kan leiden tot een langere houdbaarheid en een verbetering van voedselveiligheid. Met het gebruik van deze innovatieve technologieën wordt er een overvloed aan data geproduceerd en dit is direct beschikbaar om goed in te zetten. Laten we eens dieper ingaan op data en de waarde ervan voor de voedingsmiddelenindustrie.

Geschreven door Casper Brundel, Schouw Informatisering

De verwerking

Op het eerste gezicht, wordt data veel gebruikt om de innovatieve technologie die we steeds vaker zien, zoals AI, automatie, voorspellende analyses, aan te drijven. Zowel data als olie zijn waardevol, en data moet worden verwerkt, net zoals olie verwerkt moet worden voordat deze echt waardevol wordt. In het geval van data, wordt de kwaliteit een belangrijke factor die bepalend is voor de waarde en het potentieel om een positieve verandering voor het bedrijf te brengen. Wanneer een bedrijf zich voornamelijk focust op operationele processen, wordt het moelijker om de kwaliteit van data te verzekeren. Oplossingen zoals Business Intelligence kunnen een bedrijf laten zien waar verbeteringen nodig zijn met betrekken tot de kwaliteit van data.

Waarde na verloop van tijd

Terwijl de waarde van olie verloren gaat wanneer deze is omgezet tot energie of verwerkt tot plastic, blijft data de waarde behouden of wordt deze zelfs groter naarmate de data wordt verwerkt voor applicaties zoals Artifical Intelligence, Demand Forecasting en Machine Learning.

Beschikbaarheid

In het geval van olie, nemen de reserves voortdurend af. Hierdoor wordt het extractieproces alleen maar moelijker en duurder. De beschikbaarheid van data is daarentegen booming, met elk type machine online kan opereren en geavanceerde sensoren gekoppeld zijn aan de Intelligent Cloud. Plenty to go around, dus.

Bron van macht

Ten slotte biedt data, net als olie, een bron van macht voor degene die het bezitten en in staat zijn om hier waarde uit te halen. Denk aan de grote, multi-miljard bedrijven in de olie-industrie en de organisaties zoals Google en Facebook, wiens bedrijven grotendeels afhankelijk zijn van het verzamelen en verwerken van data. Om de potentiële kracht van data binnen jouw bedrijf te pakken te krijgen, is het van groot belang om één bedrijfsbreed softwaresysteem als basis te hebben.

We kunnen zeker concluderen dat data en olie overeenkomsten hebben, maar toch ook duidelijke verschillen. Terwijl de schaarste en het klimaateffect van olie ons dwingt om naar alternatieven te zoeken, staat het benutten van de (potentiële) kracht van data nog in de kinderschoenen. Met de snel toenemende beschikbaarheid van data, kan het succes van toekomstige bedrijven worden bepaald door hoe goed ze in staat zijn hun data te benutten.