Kan blockchain voedsel veilig houden?

Het consumentenvertrouwen in de voedingsindustrie wordt verhoogd door het waarborgen van de authenticiteit en de traceerbaarheid van ingrediënten. De innovatieve technologie blockchain kan daar een zeer belangrijke rol in (gaan) spelen. Met onze product Foodware 365 denken we hier natuurlijk over mee.

Voedselintegriteit en kwaliteit is vandaag de dag belangrijker dan ooit. De vraag vanuit de consument om transparantie van ketens is aanzienlijk. Het is de hoogste tijd voor een eerlijk verhaal, vindt de markt. Door blockchain technologie kan de consument nauwkeurig checken waar het eten vandaan komt en welke weg het heeft afgelegd. Dit zorgt ervoor dat retailers de authenticiteit van het voedsel dat in hun schap staat, écht kunnen garanderen. Daarnaast zorgt blockchain in de food voor vastlegging van data die van waarde is met betrekking tot fairtrade keurmerken en duurzaamheid.

‘Een techniek die groot gaat worden’

We zien blockchain als een techniek die in de toekomst heel groot kan worden. Floor Sloots, voedingsmiddelentechnoloog voor Foodware 365: ‘Traditioneel borgen we met onze bedrijfsautomatisering corporate governance regels voor onze klanten. Met blockchain kunnen we verdergaande borging bieden aan de toenemende vraag naar data en informatie over voedsel en voedselproductie, een verantwoordelijkheid die past bij de rol als trusted partner die wij als IT-leverancier voor onze klanten innemen. Het betreft niet alleen transparantie rondom het product, maar het gaat bijvoorbeeld ook over de verkoopprijs; om een eerlijke verdeling van de marges in de keten.’  

Technologie in de supply chain

Door de constante gegevenshistorie levert de blockchain openheid en transparantie - van creatie tot consumptie voor de consument. Zodat we uiteindelijk allemaal naar dezelfde informatie kunnen kijken. De hele keten is er verantwoordelijk voor. Een analyse van een DNA-monster van een dier kan belangrijke data verschaffen, zoals het land van herkomst. Een digitaal exemplaar van dat DNA wordt bij elk item of product van een organisatie gevoegd, waardoor de traceerbaarheid inzichtelijk is op consumenteneenheid-niveau, in plaats van op een hele batch. Op deze manier kunnen bedrijven en - indien wenselijk - de eindconsument ieder item in ieder stadium van de supply chain volgen. Die digitale marker kan vervolgens worden gecontroleerd met de blockchain-record om de authenticiteit van het product gedurende de hele levenscyclus te waarborgen.

Integratie met een blockchain

Met Foodware 365 zien we voordelen in deze opkomende innovatie. Het is de hoogst haalbare manier van tracking & tracing, hetgeen zorgt voor optimale transparantie in de keten en dus uiteindelijk borging van de voedselveiligheid. ‘Wij kunnen de blockchain van informatie voorzien vanuit onze software oplossing Foodware 365. Het wordt dan ook onze faciliterende rol om de integratie mogelijk te maken met een blockchain. Met het nieuwe Dynamics 365 platform, hét platform voor digitale transformatie, zijn we klaar voor innovaties als deze. We bieden onze klanten daarmee toegang tot innovaties waarvoor ze normaliter onbereikbare specialisten in huis moeten hebben. Echter, is het voor ons natuurlijk ook een innovatief leertraject. Met Foodware 365 gaan we de voortgang volgen en staan we altijd klaar voor klanten die hierin stappen willen maken’, geeft Huub van Hout aan, Product Owner van Foodware 365 aan.